Przeglądaj plakaty rozkładu jazdy

Udostępniamy Państwu aplikację "Plakatowe rozkłady jazdy" PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umożliwia ona podgląd plakatu z rozkładem jazdy pociągów z dowolnej stacji na terenie Polski.
Plakaty relacyjne mają charakter orientacyjny, nie zawierają wszystkich stacji pośrednich. Baza plakatów może ulec zmianie w związku z prawem przewoźników do rezygnacji z pociągu na wybranych trasach.